Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru, reklamovanie tovaru

1. Zakúpený tovar je kupujúci oprávnený v zmysle zákona čislo 102/2014.  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji vrátiť do 14 pracovných dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu. Tovar je potrebné v uvedenej lehote doručiť na adresu predávajúceho -Katarína Jakocsová hlavná 246/100 Vozokany pri Galante 92505.Zásielka musí obsahovať krátku žiadosť, z ktorej je zrejmé, že kupujúci tovar vracia a kópiu daňového dokladu, ktorý kupujúci obdržal spolu so zásielkou.

2. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Vytvoril a spravuje Takács IT.